Organisaties

80,000 Hours (80K): een organisatie die gratis persoonlijk carrièreadvies geeft aan mensen die van plan zijn hun carrière in te zetten om zo veel mogelijk goed te doen voor de wereld. 80K publiceert algemeen onderzoek op haar website omtrent de sociale impact van carrières. Website: www.80000hours.org

Animal Charity Evaluators (ACE): een meta-charity die de effectiviteit van maatregelen en organisaties onderzoekt die werken op het vlak van dierenrechten en dierenwelzijn. Website: www.animalcharityevaluators.org

Against Malaria Foundation (AMF): een non-profitorganisatie die de distributie financiert van duurzame muggennetten (LLIN: long lasting insecticidal nets) in hoofdzakelijk Afrikaanse zones waar veel malaria voorkomt. GiveWell heeft AMF meermaals aanbevolen als een effectief altruïstisch doel. In 2013 schatte GiveWell dat het AMF ongeveer zeven euro kost om een LLIN te leveren en drieduizend euro om het leven van een kind te redden. Website: www.againstmalaria.com

Centre for Effective Altruism (CEA): een coalitie van projecten die te maken hebben met effectief altruïsme. Giving What We Can en 80,000 Hours maken allebei deel uit van het CEA. Andere projecten van het CEA zijn onder andere prioriteiten stellen voor verschillende globale uitdagingen en publiek bewustzijn creëren voor effectief altruïsme. Website: www.centreforeffectivealtruism.org

Foundational Research Institute (FRI): een onderzoeksinstelling en denktank die zich onder andere bezighoudt met de studie van S-risico’s (mogelijke dystopische toekomstscenario’s met extreem veel leed). Website: www.foundational-research.org

Future of Humanity Institute (FHI): een onderzoekscentrum in Oxford dat koploper is in het primair onderzoek naar existentiële risico’s. FHI’s belangrijkste onderzoeksgebieden zijn risico op globale rampen, toegepaste epistemologie, menselijke verbetering en toekomstige technologieën. Website: www.fhi.ox.ac.uk

GiveDirectly: een non-profitorganisatie die directe cash-transfers uitvoert naar arme huishoudens in Kenia en Oeganda. Deze cash-transfers zijn onvoorwaardelijk: de begunstigden mogen het geld spenderen naar eigen goeddunken. GiveDirectly is meermaals aanbevolen geweest als effectief altruïstisch doel door GiveWell. Website: www.givedirectly.org

GiveWell: een meta-charity die de effectiviteit van maatregelen en organisaties onderzoekt die werken op het vlak van gezondheidszorg en armoedebestrijding. GiveWell zoekt vooral goede doelen die sterk bewijs kunnen leveren van hun impact per euro, die kunnen aantonen dat ze meer geld kunnen gebruiken en die hun betrouwbaarheid en transparantie kunnen garanderen. Regelmatig publiceert GiveWell een lijst van goede doelen die op dat moment het effectiefste zijn. Website: www.givewell.org

Giving What We Can (GWWC): een internationale gemeenschap gewijd aan het bestrijden van extreme armoede. GWWC beveelt kosteneffectieve goede doelen aan en moedigt individuen aan om haar eed af te leggen, waarmee je jezelf ertoe verplicht om een deel van je inkomen te doneren voor effectieve armoedebestrijding. GWWC heeft ook regionale afdelingen die bijeenkomen in steden binnen het VK, de VS en elders. Website: www.givingwhatwecan.org

Global Priorities Institute (GPI): een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de Universiteit van Oxford. Het GPI brengt het effectief altruïsme binnen in de academische wereld en combineert fundamenteel onderzoek in filosofie en economie om de belangrijkste werkingsgebieden en goede doelen te prioriteren. Website: www.globalprioritiesinstitute.org

Good Food Institute (GFI): organisatie die diervrije voeding (plantaardige eiwitbronnen, cultuurvlees, melk zonder koe, en ei zonder kip) promoot en ervoor zorgt dat die producten snel op de markt komen. Website: www.gfi.org

Machine Intelligence Research Institute (MIRI): een non-profitorganisatie met als hoofddoel het garanderen van een positieve impact van toekomstige artificiële (super)intelligentie met bovenmenselijke capaciteiten. MIRI’s voornaamste bezigheid is het doen van onderzoek naar vragen zoals: hoe kan een machine coherent redeneren omtrent haar eigen gedrag? Wat is de beste formalisering bij het nemen van beslissingen in geval van onzekerheid? Hoe kunnen we het doel van artificiële intelligentie specificeren zodat het voor onze doelen beter uitkomt, zelfs wanneer de artificiële intelligentie zichzelf modificeert? Welke interventies met betrekking tot artificiële intelligentie zijn het gunstigst? Website: www.intelligence.org

Open Philanthropy Project (OPP): ontstaan uit een samenwerking tussen GiveWell en Good Ventures, met als doel onderzoek te doen naar en subsidies te verstrekken aan vernieuwende projecten die een hoge potentiële impact hebben. Website: www.openphilanthropy.org

Schistosomiasis Control Initiative (SCI): een non-profitorganisatie die samenwerkt met lokale ministeries van gezondheid in Sub-Sahara Afrika om kinderen en volwassenen die risico lopen op schistosomiasis en andere parasietwormen te behandelen. GiveWell heeft het SCI aanbevolen als een effectief altruïstisch doel en schatte in 2013 dat het minder dan een euro kost om een kind te ontwormen. Website: www.imperial.ac.uk/schistosomiasis-control-initiative

The Life You Can Save (TLYCS): een non-profitorganisatie opgericht door filosoof Peter Singer. Zij promoot effectief altruïsme met de focus op armoedebestrijding en het streven naar economische rechtvaardigheid. TLYCS richt een globale onlinegemeenschap en lokale groepen van geïnformeerde donoren op en spoort mensen aan om een donatie-eed af te leggen. Website: www.thelifeyoucansave.org

Wild-Animal Suffering Research (WAS-Research): een organisatie die begonnen is met onderzoek naar interventies in de natuur om het welzijn van wilde dieren te bevorderen. Zij ijvert daartoe voor de oprichting van een nieuwe academische onderzoeksdiscipline welzijnsbiologie. Website: www.was-research.org