Over Effectief Altruïsme Brussel

Effectief Altruïsme Brussel is een lokale groep die onder Effectief Altruïsme België valt. EA België is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk en de koepelorganisatie van alle Belgische effectief altruïsme groepen, waaronder ook EA Vlaanderen en EA KULeuven. Effectief altruïsme is een filosofie en mondiale sociale beweging die wetenschappelijk bewijs en rationeel-kritisch denken gebruikt om zoveel mogelijk goeds te doen en anderen te helpen. Effectief Altruïsme België vzw heeft als doel het promoten van effectief altruïsme in België door mensen en organisaties aan te moedigen en in staat te stellen zo effectief mogelijk goeds te doen. Effectief altruïsten proberen alle probleemgebieden en acties te overwegen en handelen dan op de manier die de grootste positieve impact teweegbrengt. Het is deze brede evidence-based benadering die effectief altruïsme onderscheidt van traditioneel altruïsme. Hoewel een substantieel deel van de effectief altruïsten zich richt op de non-profitsector, is de filosofie van effectief altruïsme veel breder toepasbaar, bijvoorbeeld door prioriteit te geven aan wetenschappelijke projecten, bedrijven en beleidsinitiatieven die naar verwachting de meeste levens redden en verbeteren.

We hebben maandelijke meetups waar je aan kan meedoen. Deze worden bekend gemaakt in onze facebook groep. Iedereen is welkom! We hopen specifiekere evenementen/talks/workshops te houden in de toekomst.

Steun ons

Wilt u ook onze werking steunen? Doe dan een gift op rekeningnummer BE06 9731 6273 5722 van Effectief Altruïsme België. Vermeld in de gestructureerde mededeling dat het geld voor Effectief Altruïsme Brussel is.